Home > LEARN! in de praktijk > Primair onderwijs

Onderzoeksproject: Talentontwikkeling in het primair onderwijs
Programma: Brein, leren en ontplooiing

In het kader van het onderzoeksprogramma Talentenkracht voert Centrum Brein & Leren, onderdeel van LEARN!, een aantal onderzoeks- en innovatieprojecten uit in een driejarige samenwerking met Scholengroep Tabijn.

Deze projecten gericht zijn gericht op:

  • de versterking van het wetenschaps- en techniekprofiel;
  • talentontwikkeling en excellentie waaronder het probleem van ‘onderpresteren’;
  • leerkracht professionalisering, met veel aandacht voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen;
  • uitvoering van toegepaste innovatieprojecten in de schoolpraktijk, in het bijzonder betrekking hebbend op het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid alsmede gebruik van technieken voor visualiseren en mentaliseren.

Centrum Brein & Leren en het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek (EWT) heeft in samenwerking met haar partners een nieuwe brochure ontwikkeld. De brochure Onderzoekend denken en leren in de klas. Opbrengsten uit vindplaatsscholen.

Bekijk de brochure


Onderzoeksscholingsproject “De onderzoekende leerkracht”
Programma: Brein, leren en ontplooiing

Binnen het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland/Flevoland (EWT) bundelen universiteiten, Pabo’s, OBD’s, TechnoCentra en het Science Center NEMO hun krachten. Via het  onderzoeksscholingsprogramma “De onderzoekende leerkracht” richt Centrum Brein & Leren zich op de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een onderzoekende houding bij zowel leerkracht als leerling.

Op de St. Janschool in Amsterdam is een inspirerende film gemaakt over het project ‘De onderzoekende leerkracht’, uitgevoerd door Centrum Brein & Leren i.s.m. Hogeschool iPabo. Deze film laat zien hoe Wetenschap & Techniek de creativiteit prikkelt van jonge kinderen en hoe het hen helpt hun talenten te ontplooien. Door de leerkracht enthousiast te maken voor onderzoek, krijgt de leerkracht handvatten om de onderzoekende houding bij de leerling te stimuleren. Onderzoekers en lerarenopleiders brengen de expertise in en leerkrachten formuleren hun eigen onderzoeksvragen, zetten hun eigen onderzoek op en kijken wat er van de resultaten van dit onderzoek werkt in hun eigen praktijk.

 

Flore’s academische werkplaats
Programma: Brein, leren en ontplooiing

Stichting Flore en Centrum Brein & Leren hebben een vijfjarige overeenkomst afgesloten ten behoeve van het samen uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek in het primair onderwijs. Op deze manier willen Stichting Flore en Centrum Brein & Leren het onderzoek en onderzoeksklimaat binnen Stichting Flore een impuls geven met als uiteindelijk doel de vorming van een structurele, academische onderzoekswerkplaats.
Een van de onderdelen van de samenwerking is het scholen van leerkrachten op het gebied van onderzoeksvaardigheden. Dit gebeurt in de vorm van een teamcoachingstraject onder leiding van onderzoekers van Centrum Brein & Leren.
In het schooljaar 2012-2013 ging het eerste team leerkracht-onderzoekers van start. Tijdens een afsluitende bijeenkomst in april 2013 presenteerden de leerkrachten hun bevindingen.

Ook is er een boek gemaakt waarin de onderzoeken worden beschreven en zijn er interviews te lezen met leerkrachten, het bestuur van Flore, Erna van Hest en Jelle Jolles. 
Persbericht

In het schooljaar 2013-2014 start een nieuw team leerkrachten van Stichting Flore en gaan twee leerkrachten voor één jaar één dag in de week meedraaien in onderzoeksprojecten van de VU.


Speleon
Programma: Educatie, identiteit en diversiteit
Programma: Brein, leren en ontplooiing

Speleon staat voor Spelen, Leren en Ontdekken. Het Speleon is ingericht als speelplaats waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft. In deze lab-setting werken de iPabo, LEARN! en de basisscholen samen.

Het onderwijs heeft behoefte aan bewezen kennis en ervaring over de ontwikkeling van het jonge kind en vooral waar het gaat om de overgangen van peuter naar kleuter naar basisschoolkind. Bij het jonge kind wordt de basis gelegd voor de taal-, denk- en motorische ontwikkeling.

In mei 2012 heeft Lodewijk Asscher, toen nog wethouder in Amsterdam, de opening verricht. 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl