Hoger onderwijs


Programma: Maatschappelijk verantwoordelijk medisch onderwijs, Gepersonaliseerd leren, gedifferentieerd doceren

Binnen LEARN! werken verschillende onderzoeksprogramma’s aan het verbeteren van hoger onderwijs. Dat gebeurt deels op de VU, deels binnen diverse hogescholen via docent-promovendi die werken binnen de hogeschool maar worden begeleid door van hoogleraren van LEARN!. Het onderzoek dat binnen LEARN! gebeurt op MBO-instellingen heeft nauwe raakvlakken met dat naar hoger onderwijs en wordt hier ook genoemd.


Voorbeelden van onderzoek in het hoger onderwijs zijn:

Medisch onderwijs

  • Effecten van selectie
    Welke effecten heeft de selectieprocedure voor de opleiding geneeskunde op de studenten als het gaat om hun motivatie, betrokkenheid en academische prestaties? Welke effecten heeft de overstap van een gewogen loting naar een systeem van gedecentraliseerde selectie op de kandidaten?

Hogeschool iPabo

·        Onderzoekend leren, en het jonge kind
LEARN! werkt samen met iPabo in twee promotieprojecten, geassocieerd aan de lectoraten Het Jonge Kind en Wetenschap & Technologie. In deze projecten werken de twee instellingen aan vernieuwingen binnen het primair onderwijs, en wat dat betekent voor de pabo-opleidingen.

ROC TOP

  • Uitval bestrijden door selectie en begeleiding
    Bijna 40% van de MBO Sport en Bewegen studenten verlaat de opleiding zonder diploma. Dit onderzoek gaat over het terugdringen van dit hoge uitvalpercentage. Er wordt gekeken naar: de capaciteiten, persoonlijkheid en verwachtingen van de student, en de manier van begeleiden. Verder worden experimenten gevolgd waarin de klassensamenstelling gemanipuleerd wordt om studenten met vergelijkbare behoeften samen in een groep te brengen.

Saxion

  • Presteren in stressvolle situaties
    De communicatie tussen artsen en verpleegkundigen in stressvolle situaties is niet altijd optimaal, soms zelfs met gevolgen voor de patiëntveiligheid. In een promotieonderzoek bekijkt een team van Saxion- en LEARN! onderzoekers hoe dit verbeterd kan worden. De uitkomsten kunnen ervoor zorgen dat teamcommunicatie in stressvolle situaties een duidelijkere plek gaat krijgen in het medisch onderwijs.