Primair onderwijs

Onderzoekslijn: Gesprekken en interactie in de klas
Sectie: Onderwijswetenschappen

Binnen de sectie onderwijswetenschappen wordt veel onderzoek uitgevoerd naar de interactie die plaatsvindt binnen klassen. Deze onderzoekslijn richt zich zowel op de interactie tussen leerkracht en leerling, alsook op de interactie tussen leerlingen onderling. In verschillende projecten proberen wij zicht te krijgen op hoe gesprekken in klassen verbeterd kunnen worden en kunnen bijdragen aan het leren van kinderen.

 

In het project ‘historisch redeneren’ werkten we samen met leerkrachten en nascholers. We onderzochten hoe kinderen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs uitgedaagd kunnen worden om binnen gesprekken historische vragen te stellen en argumenten op te bouwen. Dit project heeft geresulteerd in een ToolKit Historisch Redeneren voor leerkrachten: https://www.de-activiteit.nl/wp-content/uploads/2018/04/Toolkit_versie_13-04-2018.pdf

 

In een ander grootschalig project, MODEL2TALK, namen leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs deel aan een training waarin zij leerden om open gesprekken met kinderen te voeren. In dit project werd onder meer gekeken hoe dit type gesprekken bijdraagt aan de communicatieve taalvaardigheid van jonge kinderen. De resultaten van dit project kunnen in dit boek worden nagelezen: https://www.publicatie-online.nl/publicaties/c-v-d-veen


Onderzoekslijn: Spelen en leren op school
Programma: Onderwijswetenschappen

In het basisonderwijs is doorgaans sprake van een sterke scheiding tussen spelen en formeel leren. De vraag is of deze strikte scheiding wel terecht is. Binnen de sectie Onderwijswetenschappen is er vanuit de Cultuur-Historische Theorie een speltheorie ontwikkeld die spel ziet als context waarbinnen betekenisvol leren plaats kan vinden. Deze theorie wordt voor verschillende vakgebieden uitgewerkt in het recent verschenen boek ‘Spelen en leren op school’.

 

Daarnaast proberen wij deze speltheorie in verschillende onderzoeksprojecten in te voeren in de praktijk. In het door ZonMw gefinancierde project ‘Spel met oog voor dialoog’ is deze theorie de basis van een interventie. We verwachten dat pedagogisch medewerkers hierdoor hun spelactiviteiten op een hoger niveau kunnen brengen en meer kunnen halen uit de interactie met kinderen binnen spelactiviteiten.