Voortgezet onderwijs

Uitbeelddidactiek in de (biologie)les
Programma: Personalized learning, differentiated teaching

 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen bij de bètavakken te maken met allerlei fenomenen die niet direct waarneembaar zijn. Bij biologie worden zowel microscopische processen als fotosynthese, maar ook macroscopische processen als natuurlijke selectie door leerlingen als bijzonder abstract en lastig ervaren. De uitdaging voor docenten is om manieren te vinden om dergelijke fenomenen voor leerlingen tastbaar en voelbaar te maken.

 

Onderzoekers van LEARN! hebben in samenwerking met (biologie)docenten een reeks werkvormen ontwikkeld waarbij leerlingen complexe processen uitbeelden met behulp van fysiek materiaal en/of gebaren. Het proces van DNA-replicatie wordt bijvoorbeeld uitgebeeld met stempels en stroken papier. Veel docenten hebben de indruk dat dergelijke uitbeeldpractica voor leerlingen tot krachtige leerervaringen en een beter begrip leiden. Bovendien geven ze de docent zelf zicht op het leerproces van hun leerlingen.

 

Het doel van dit onderzoek is nu om scherper in kaart te brengen hoe uitbeeldpractica kunnen bijdragen aan het leren van complexe processen. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met docenten zijn effecten en werkzame mechanismen geïdentificeerd die het functioneren van uitbeeldpractica zouden kunnen verklaren. Op basis hiervan willen we nu algemene richtlijnen ontwikkelen voor het ontwerpen en didactisch inbedden van uitbeeldpractica voor de bètavakken. Tevens zal de verzameling uitbeeldpractica worden aanscherpt en uitgebreid. Tenslotte willen we op basis van onder andere lesobservaties en interviews met docenten en leerlingen vaststellen in hoeverre de geïdentificeerde effecten optreden en hoe het leerproces daardoor wordt beïnvloed.