Seminar ‘Everything you always wanted to know about Research Data Management, but were afraid to ask’

16-11-2017 | 17-11-2017

VU Auditorium , O2 building, De Boelelaan 1108

Seminar ‘Everything you always wanted to know about Research Data Management, but were afraid to ask’ 16 november

Universiteitsbibliotheek

Overig

Congres / symposium / seminar

Seminar ‘Everything you always wanted to know about Research Data Management, but were afraid to ask’

Date: Donderdag 16 November 2017, 13.30-16.30

Location : Auditorium , O2 building, De Boelelaan 1108

 

De oproep tot meer openheid binnen de wetenschap vraagt om een goed begrip van alle aspecten van databeheer. Er komt veel kijken bij het verzamelen, documenteren, bewaren, en delen van onderzoeksdata. Daarom organiseert de Universiteitsbibliotheek een bijeenkomst met drie experts, die een informele introductie zullen verzorgen over de verschillende onderdelen van goed databeheer. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere registratie, opslag, gebruik en hergebruik, juridische en ethische aspecten, de vereisten van financiers, en best practice.

 

Programma

 

Receptie met koffie en thee, 13.30-14.00

 

Opening door Arjan Schalken, adjunct-directeur Universiteitsbibliotheek

 

Drs. Ingeborg Verheul, Project Manager Nationaal Coördinatiepunt Research Data Management.

Do you also prefer sweets above carrots? Why cooperation helps in good RDM.

Ingeborg Verheul geeft een introductie in de juridische en ethische aspecten van het beheer van onderzoeksdata, de eisen van subsidiegevers, FAIR data, en Open Science.

 

Dr. Matthew Partridge, Research Fellow, Centre for Engineering Photonics, Cranfield University, UK.

Surviving data management as a researcher.

Matthew Partridge vertelt over zijn eigen ervaringen met het werken met onderzoeksdata.

 

Dr. Mark Brandt, Assistant Professor, Department of Social Psychology, Social and Behavioral Sciences Tilburg University.

A Social Psychologist's Adventures with Open Data.

Mark Brandt deelt zijn inzichten in het gebruik van open data voor onderzoek.

 


 

 Dit gratis seminar is samengesteld voor PhD studenten en onderzoekers van de VU en het VUmc. Anderen zijn van harte welkom om ook deel te nemen, maar kunnen het seminar alleen bijwonen als er voldoende plaats is. Alle presentaties en discussies zijn in het Engels. Inschrijven is verplicht, en kan met dit formulier.

 

Het seminar wordt georganiseerd door de Universiteitsbibliotheek. Vragen of opmerkingen? Neem contact op via  seminars.ub@vu.nl.

 

 

[English announcement]

 

Seminar ‘Everything you always wanted to know about Research Data Management, but were afraid to ask’

Date: Thursday 16 November 2017, 13.30-16.30

Location : Auditorium , O2 building, De Boelelaan 1108

 

The call for transparency and openness in science is demanding a thorough understanding of all aspects of data management. Collecting, documenting, storing, and sharing research data, can be quite a challenge. The University Library is organizing an expert meeting with three speakers who will give an informal introduction into different aspects of research data, ranging from registration, storage, use and reuse, to the legal and ethical aspects, funder requirements and good practices.

 

Program

 

Reception with tea and coffee from 13.30-14.00

 

Opening by Arjan Schalken, deputy-director University Library

 

Drs. Ingeborg Verheul, Project Manager National Coordination Point Research Data Management.

Do you also prefer sweets above carrots? Why cooperation helps in good RDM.

Ingeborg Verheul will give an introduction into the legal and ethical aspects of Research Data Management, funder requirements, Fair Data and Open Science.

 

Dr. Matthew Partridge, Research Fellow, Centre for Engineering Photonics, Cranfield University, UK.

Surviving data management as a researcher.

Matthew Partridge will talk about his own experience with managing research data.

 

Dr. Mark Brandt, Assistant Professor, Department of Social Psychology, Social and Behavioral Sciences Tilburg University.

A Social Psychologist's Adventures with Open Data.

Mark Brandt will share his insights on reusing open data for research.

This free seminar has been put together for PhD students & researchers of VU and VUmc. Others are very welcome to register, but can attend only if space permits. Presentations and discussions are in English. Registration is required; please register using this form.

 

The seminar is organized by the University Library. Questions or remarks? Feel free to contact the organization at seminars.ub@vu.nl.