Kohnstammlezing 2020 Mariëtte Hamer als podcast te beluisteren

27-03-2020

15.00

Als podcast te beluisteren

Kohnstammlezing 2020 Mariëtte Hamer als podcast te beluisteren

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad

Kohnstammlezing-fmg@uva.nl

LEARN!

Pedagogische wetenschappen

Lezing

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere oplossingen. Vanwege het coronavirus kan de Kohnstammlezing dit jaar helaas niet plaatsvinden in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Als organiserend comité van het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam hebben we daarom gezocht naar een alternatieve oplossing.

In goed overleg met de spreekster van dit jaar, Mariëtte Hamer, is ervoor gekozen om haar lezing in een podcast te presenteren. Deze podcastpresentatie zal de vorm krijgen van een gesprek waarin Mariëtte delen van haar lezing zal presenteren en aan de hand van vragen nader zal ingaan op bepaalde aspecten.

Voorafgaand aan deze podcast is de tekst van de lezing beschikbaar zodat iedereen het gesprek met Mariëtte Hamer goed kan volgen.

De volledige tekst van de Kohnstammlezing is op donderdag 26 maart a.s. vanaf 12.00 uur te downloaden via de link in het persbericht van de Kohnstammlezing die op de sites van de organiserende kennisinstellingen is terug te vinden.

De podcast van het gesprek is vanaf vrijdagochtend 27 maart a.s. te beluisteren via Betrouwbare Bronnen: http://www.dagennacht.nl/serie/betrouwbare-bronnen/

Daarnaast is Betrouwbare Bronnen ook te horen via alle podcastleveranciers, waaronder bijvoorbeeld Spotify.

Het is natuurlijk bijzonder jammer dat de lezing dit jaar niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden, maar met dit alternatief houden we de jaarlijkse traditie van de Kohnstammlezing in deze moeilijke tijden toch overeind. 

Namens de organiserende kennisinstellingen in Amsterdam hopen wij dat Nederland de coronacrisis snel te boven komt en dat de Kohnstammlezing volgend jaar weer op de vertrouwde wijze kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Comité Kohnstammlezing

Prof. dr. Ron Oostdam (voorzitter), Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam
Prof. dr. Monique Volman, Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Frans Oort, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam
Drs. Guuske Ledoux, Kohnstamm Instituut UvA BV
Prof. dr. Martijn Meeter, LEARN! Onderzoeksinstituut, Vrije Universiteit Amsterdam
Janneke Aben, secretaris comité Kohnstammlezing

Details:

Wie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mensen?
De huidige samenleving stelt voortdurend hoge en veranderende eisen aan een ieder. We moeten ons blijven ontwikkelen, al was het alleen maar om te kunnen blijven doen wat we doen. Op school, werk, hobby, als vrijwilliger en thuis. 

De verantwoordelijkheid voor die ontwikkeling hebben wij, de samenleving, voor een groot deel bij het onderwijs gelegd. De scholen en leraren zetten zich geweldig in, op de specifieke wijze van het onderwijs: binnen de eigen structuren, met een eigen jargon en een eigen kalender.

De samenleving staat vooral aan de zijlijn en heeft steeds meer verwachtingen van het onderwijs. Kan de samenleving zich nog afzijdig houden? Past dat bij de brede verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van mensen? Hoe zou de samenwerking tussen onderwijs en samenleving er ook uit kunnen zien?

Over Mariëtte Hamer 
Mariëtte Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Van januari 2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Voordat ze haar politieke loopbaan begon, was ze onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. In 1984 was Hamer de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s. Zij studeerde aan de lerarenopleiding van de VU Nederlands en Omgangskunde. Aan de UvA behaalde ze haar doctoraal Algemene Taalwetenschap.

Over de Kohnstammlezing
De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats en heeft een lange traditie: dit jaar is de eenentwintigste editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA. De lezing wordt digitaal uitgegeven.

Onderwijs en Opvoeding Amsterdam
Het samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam bestaat uit: de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), Kohnstamm Instituut UvA BV en LEARN! Onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Aanmelden
Toegang vrij. Vooraf aanmelden (verplicht) is mogelijk via het formulier op de website van de UvA (www.uva.nl/kohnstammlezing-2020)

Mocht je na registratie toch verhinderd zijn, meld je dan s.v.p. af door te e-mailen naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl.

Directe link naar het inschrijfformulier: www.uva.nl/kohnstammlezing-2020/aanmelding

De uitnodiging en de tekst van de lezing verschijnen uitsluitend nog in digitale vorm. Mail naar Kohnstammlezing-fmg@uva.nl als je per e-mail uitgenodigd wilt worden voor de Kohnstammlezing van volgend jaar (en die daarna).