VU en Stichting Flore presenteren resultaten

Voorbeelden van praktijkgericht onderzoek in het basisonderwijs

20-06-2013 | 13:44

Stichting Flore en Centrum Brein & Leren van de VU geven in het boekje Onderzoek en onderwijs; een vruchtbare combinatie voorbeelden van praktijkgericht onderzoek in het basisonderwijs. Jelle Jolles, directeur van Centrum Brein & Leren: “We tonen aan dat een effectieve samenwerking tussen basisonderwijs en universiteit mogelijk is en laten zien hoe dat kan leiden tot professionalisering van leerkrachten en onderwijsontwikkeling.” Vandaag heeft Rinda den Besten, voorzitter van de PO Raad, het boekje in ontvangst genomen uit handen van Adrie Groot, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Flore.

Samen onderzoek doen in primair onderwijs
In het boekje wordt een beeld geschetst van de eerste fase van het project ‘Samen onderzoek doen in het primair onderwijs’. Dit is een meerjarige onderzoekssamenwerking tussen Stichting Flore en Centrum Brein & Leren van de VU. In deze eerste fase maken leerkrachten van zeven scholen van Stichting Flore kennis met de verschillende stappen in het doen van onderzoek. In tweetallen voeren zij, onder begeleiding van ervaren onderzoekers, een praktijkonderzoek uit in de eigen onderwijsomgeving.

> Persbericht: VU en Stichting Flore presenteren resultaten onderzoekssamenwerking


Op de foto van links naar rechts:
Adrie Groot, voorzitter College van Bestuur Stichting Flore
Rinda den Besten, voorzitter PO Raad
Erna van Hest, adjunct-directeur LEARN! en Centrum Brein & Leren.