VU-onderzoeker Chiel van der Veen krijgt NRO-subsidie van 100 duizend euro

12-04-2016 | 16:20

Chiel van der Veen (Theoretische en onderwijspedagogiek) krijgt de toekenning van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) voor zijn onderzoeksproject Mindmappen in de kleuterklas. Doel van het project is om het effect van mindmappen tijdens lees- en spreekactiviteiten op de luister- en spreekvaardigheid van jonge kinderen te onderzoeken. Het NRO ondersteunt onderzoek dat een praktische, wetenschappelijk gefundeerde oplossing biedt voor een vraagstuk uit het onderwijs. Daarvoor verleent het NRO subsidie aan 14 consortia van experts uit onderwijs en wetenschap, die zich hier in schooljaar 2016-2017 over buigen.

Mindmappen met kleuters
In dit project leren leerkrachten om bij leesactiviteiten samen met kinderen (4-7 jaar) mindmaps te construeren bij het verhaal, en deze mindmaps daarnaast ook in te zetten als tool bij de verteltafel. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van deze mindmapdidactiek op de luister- en spreekvaardigheid en woordenschat van leerlingen. Met dit onderzoek beogen wij een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar effectieve didactieken voor het taalonderwijs, alsmede de verbetering en vernieuwing van het taalonderwijs en de verdere professionalisering van leerkrachten.

Meer informatie op de website van het NRO en op de website van Chiel van der Veen.