Promotie Thea van Lankveld

Op dinsdag 20 juni 2017 vond in de aula van de VU te Amsterdam de promotie van Thea van Lankveld plaats. 'Strengthening medical teachers' professional identity: Understanding identity development and the role of teacher communities and teaching courses'.

20-06-2017 | 11:09

Op dinsdag 20 juni 2017 vond in de aula van de VU Amsterdam de promotie van Thea van Lankveld plaats. Titel van de dissertatie; 'Strengthening medical teachers' professional identity: Understanding identity development and the role of teacher communities and teaching courses'. 

Het medisch universitair onderwijs blijkt minder zichtbaar dan het doen van onderzoek of patiëntenzorg met als gevolg dat sommige medische docenten zich miskend voelen. Opvallend is dat een ander deel van hen juist creatieve identiteitsverhalen ontwikkelt om hun eigenwaarde te behouden. Ze moeten die creativiteit wel voornamelijk uit zichzelf putten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Thea van Lankveld die een model ontwikkelde om medische docenten te ondersteunen.

Ontwikkelen docentidentiteit lastig
Artsen en onderzoekers in een academisch ziekenhuis hebben, als zij onderwijstaken krijgen, moeite met het ontwikkelen van een docentidentiteit. Deze ontwikkeling wordt vooral belemmerd doordat in de beleving van de docenten vooral negatieve collectieve verhalen en nauwelijks positieve verhalen over onderwijs worden verteld. Maar medische docenten blijken ook veerkrachtig te zijn in het omgaan met deze verhalen en ze op een creatieve manier aan te passen en in te passen in hun eigen identiteitsverhalen.

Ondersteuning docenten noodzakelijk
Uit het onderzoek van Van Lankveld blijkt dat er verschillende processen zijn betrokken bij professionele identiteitsontwikkeling: de ervaring van waardering, verbondenheid, competentie, en betrokkenheid en het zich kunnen voorstellen van een toekomstige carrière in het onderwijs. Haar promotieonderzoek biedt hiermee een aantal aanknopingspunten voor de ondersteuning van docenten in het hoger onderwijs. “Er zijn vier manieren om hen te ondersteunen”, zegt Van Lankveld. “Ten eerste door het creëren van een gemeenschap van docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs, door het benadrukken van het belang en de complexiteit van het docentenvak, door het creëren van de juiste omstandigheden voor competentie- en expertiseontwikkeling, en door het creëren van beloningen en stimulansen voor de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs.”

Meer informatie over dit proefschrift in PURE.