Anders Schinkel verkrijgt subsidie van John Templeton Foundation

Anders Schinkel ontvangt ruim 8 ton subsidie van de John Templeton Foundation voor onderzoek naar het belang van verwondering in het onderwijs, specifieker naar de vraag of ‘wonder-full education’, onderwijs dat geïnspireerd wordt door verwondering en verwondering stimuleert van invloed is op het floreren van kinderen.

13-06-2017 | 12:43

Anders Schinkel ontvangt ruim 8 ton subsidie van de John Templeton Foundation voor onderzoek naar het belang van verwondering in het onderwijs, specifieker naar de vraag of ‘wonder-full education’, onderwijs dat geïnspireerd wordt door verwondering en verwondering stimuleert van invloed is op het floreren van kinderen. Gaan ze er beter van leren? Is er een relatie met hun morele ontwikkeling en met morele eigenschappen als zorgzaamheid, vriendelijkheid, en respectvolheid? Houdt verwondering ook verband met spiritualiteit in brede zin, met zingeving en het vermogen schoonheid en excellentie te zien en te waarderen? Hoe verschillen kinderen onderling in hun gevoel voor verwondering? Kunnen we daar ook de verschillende theoretisch te onderscheiden typen verwondering terugzien: actieve (onderzoeksgerichte) en contemplatieve verwondering? En speelt verwondering misschien in verschillende mate en op verschillende manieren een rol in verschillende typen onderwijs (religieus of niet-religieus, of verschillend qua pedagogische visie)? Deze grant geeft gelegenheid tot het doen van veel empirisch onderzoek naar kinderen en hun gevoel voor verwondering en (basis)scholen en de rol van verwondering in hun onderwijs. Anders Schinkel is verbonden aan de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de VU.