Overzicht expertise onderzoekers LEARN!

De expertise is gegroepeerd per onderwijstype en per onderwerp.

22-01-2018 | 15:46

LEARN! heeft een overzicht gemaakt van de expertise van haar onderzoekers. De expertise is gegroepeerd per onderwijstype (primair tot hoger onderwijs, maar ook bijvoorbeeld specifiek medisch onderwijs) en per onderwerp (bijv. leren, motivatie, educatieve neurowetenschappen, of rekenen). Het overzicht is bedoeld voor zowel weterschappers als het grote publiek. Het is hier te vinden.

LEARN! has created an overview of expertise of their researchers. The expertise has been grouped by type of education (primary to higher education, but also for example medical education) and by subject (for example learning, motivation, educational neuroscience or mathematics). The overview is aimed at scientists as well as the broader public. You will find the overview here.