Reactiveer je voorkennis!

Stel, je leert iets nieuws en je komt er pas later achter hoe dit eigenlijk samenhangt met dingen die je al wist. Bijvoorbeeld: je leert hoe de Tweede Kamer in Nederland in elkaar zit, maar relateert dit niet aan kennis over democratie in het algemeen. Jammer, want dit zou effect kunnen hebben op hoe goed je de nieuwe informatie leert. Als je je voorkennis over democratie paraat had gehad, of zelfs actief had gereactiveerd, had je de nieuwe informatie over de Tweede Kamer dan beter onthouden? Deze vraag hebben wij gesteld in ons laatste onderzoek, nu gepubliceerd in Nature Science of Learning. We keken of het sterker reactiveren van eerder geleerde informatie leidde tot betere integratie van nieuwe informatie en dit bleek inderdaad het geval te zijn!

05-07-2018 | 9:55

Stel, je leert iets nieuws en je komt er pas later achter hoe dit eigenlijk samenhangt met dingen die je al wist. Bijvoorbeeld: je leert hoe de Tweede Kamer in Nederland in elkaar zit, maar relateert dit niet aan kennis over democratie in het algemeen. Jammer, want dit zou effect kunnen hebben op hoe goed je de nieuwe informatie leert. Als je je voorkennis over democratie paraat had gehad, of zelfs actief had gereactiveerd, had je de nieuwe informatie over de Tweede Kamer dan beter onthouden? Deze vraag heeft een LEARN! onderzoeksteam onder leiding van dr. Marlieke van Kesteren gesteld in hun laatste onderzoek, nu gepubliceerd in Nature Science of Learning. Het onderzoeksteam keek of het sterker reactiveren van eerder geleerde informatie leidde tot betere integratie van nieuwe informatie en dit bleek inderdaad het geval te zijn!

De volgende keer als je iets nieuws leert, denk er dus aan om na te gaan of je al iets hierover weet en probeer deze kennis actief terug te halen. Dit zal ervoor zorgen dat je de nieuwe informatie beter integreert met je voorkennis en het dus beter zult onthouden. Hierdoor kun je waarschijnlijk beter kennisnetwerken opbouwen die ervoor zorgen dat informatie langer onthouden wordt. Daarnaast vonden we in ons onderzoek dat het ook helpt als informatie goed op elkaar aansluit en als je zekerder bent dat je het gaat onthouden. In vervolgonderzoek gaan we kijken hoe dit mechanisme werkt in de hersenen, ook bij jongere proefpersonen, en of het ook leidt tot betere herinneringen op de lange termijn.

Meer informatie: http://www.sciencepalooza.nl/2018/07/reactiveer-je-voorkennis/ en https://www.nature.com/articles/s41539-018-0027-8.