De lerende docent en de lerende ouder

Prof. dr. Jelle Jolles

Op welke manier kunnen we Pabo studenten het beste opleiden tot de leraren van de toekomst? Hoe kunnen docenten en ouders het beste motiveren en inspireren? Moeten zij kind en adolescent kind loslaten, of juist grenzen stellen? Inspireren of sturen?  Binnen de onderzoekslijn ‘De lerende docent en de lerende ouder’ willen onderzoekers inzicht verwerven in de biologische, omgevings‐, psychosociale en neurocognitieve factoren die het functioneren van docenten en van ouders bepalen. Daarmee verwachten zij een rol van betekenis te kunnen spelen in docent‐professionalisering en continuous education en in de ondersteuning in het proces van opvoeding en ontplooiing van hun kinderen en jeugdigen.