De lerende student

Prof. dr. Jelle Jolles

Hoe komt het dat zoveel eerstejaarsstudenten een verkeerde studiekeuze maken? Wellicht omdat de neuropsychologische ontwikkeling nog doorzet tot (ver) na het twintigste jaar? De onderzoekslijn ‘De lerende student’ wil inzicht verwerven in biologische en psychosociale factoren die een rol spelen in studiekeuze en studiesucces en zorgen voor excelleren dan wel onderpresteren. Tevens beogen de onderzoekers om op grond van de verkregen inzichten over functies, vaardigheden en beleving van de student (de praktijk van) het hoger onderwijs te verbeteren.