Het lerende kind

Prof. dr. Jelle Jolles

Hoe kunnen we de natuurlijke nieuwsgierigheid, de taal en het ruimtelijk redeneren en denken van kinderen stimuleren en gebruiken voor de ontwikkeling van hun talenten? Binnen de onderzoekslijn ‘Het lerende kind’ worden cognitieve en neuropsychologische mechanismen onderzocht. Tevens wordt bestudeerd welke onderwijsvormen of begeleiding recht doen aan de individuele capaciteiten van kinderen in het primair onderwijs. Talentontwikkeling, leermotivatie, ‘leren te leren’, lezen en rekenen nemen hierbij een centrale plaats in.