Lezen en rekenen

Dr. Menno van der Schoot

Binnen het thema Lezen en rekenen onderscheiden we drie thema’s:

Begrijpend lezen

Steeds meer basisschoolleerlingen scoren ondermaats op begrijpend lezen. Ook beleven zij steeds minder plezier aan lezen. Zorgwekkende ontwikkelingen, want goede begrijpend leesvaardigheden zijn belangrijk voor een succesvolle (school)loopbaan in onze complexe informatiesamenleving. Een mogelijke oorzaak is de geringe aandacht voor ‘belevend lezen’, voor lezen als zintuiglijke ervaring.

Binnen deze pijler wordt zowel fundamenteel als toegepast onderzoek gedaan. Centraal staan de leesstrategieën die essentieel zijn voor de vorming van een belichaamd situatiemodel zoals mentaal simuleren, inferenties maken en begripsmonitoring.

Verhaalsommen oplossen
Binnen dit thema doen we onderzoek naar de problemen die basisschoolleerlingen ondervinden bij het oplossen van verhaalsommen. Daarbij richten we ons zowel op relevante kindkenmerken als verhaalsomkenmerken. In hoeverre zijn er individuele verschillen in het vermogen een adequate mentale representatie te vormen van de probleemsituatie die in de verhaalsom schuilgaat? En welke talige karakteristieken van de verhaalsom zélf beïnvloeden deze en andere oplossingsprocessen?
 
Ontwikkeling van rekenvaardigheid
Rekenvaardigheden zijn belangrijk voor cognitieve ontwikkeling en een succesvolle (school)loopbaan. Binnen deze pijler onderzoeken we de ontwikkeling van rekenvaardigheden bij kinderen vanuit een cognitief perspectief. Het doel is het begrijpen van de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan rekenvaardigheid.