Onderzoek

Sociale cognitie en leren

Hoe beïnvloedt de omgeving en cultuur waarin iemand opgroeit sociale cognitie; de manier waarop mensen denken over zichzelf en anderen? Er wordt onder andere onderzoek gedaan bij jongeren die net in Nederland zijn. Hoe verschilt de school hier van de school in het thuisland, hoe typeren zij een goede leerkracht, hoe ga je om met leeftijdsgenoten in de klas.

Educatie, identiteit en diversiteit

Tolereert de leraar een Lonsdale trui? Wat als een jongen steeds bozer wordt op de samenleving die hem discrimineert? Verschillende onderwijsadviesdiensten ondersteunen scholen bij vragen over radicalisering. Heeft de school - het beleid en het gedrag van de leraren - invloed op het al dan niet radicaliseren? Welke rol spelen ouders, vrienden en internet en hoe staat dit in verhouding tot elkaar?

Gepersonaliseerd leren, gedifferentieerd doceren

Terwijl leren plaatst vindt binnen een individu, is onderwijs een sociale activiteit. Bijna altijd is er een docent die het onderwijs uitvoert of op zijn minst structureert, en worden lerenden in groepen onderwezen. Dat laatste brengt voordelen en nadelen met zich mee. Een voordeel is dat lerenden vaak goed van hun peers leren, en dat groepsprocessen ingezet kunnen worden om het leren te bevorderen (Beishuizen, 2008). Een nadeel is dat, zeker als de groepen wat groter zijn, docenten het zicht kunnen verliezen op waar individuen in de groep staan, en het onderwijs maar beperkt kunnen aanpassen aan de individuele lerende. Binnen het onderwijs zijn er daarom bewegingen om het onderwijs te personaliseren via differentiatie: om te diagnosticeren waar de lerende staat, en het onderwijs op de persoon toe te snijden. Dat zou opleveren dat iedere lerende onderwijs krijgt op zijn of haar optimale niveau, met optimale feedback die misverstanden recht zet, de juiste strategieën aanleert en toegesneden is op de leerdoelen van de lerende.

Maatschappelijk verantwoordelijk medisch onderwijs

De School of Medical Science van het VUmc vindt het belangrijk zijn studenten een programma aan te kunnen bieden dat aansluit op het thema maatschappelijk verantwoord medisch onderwijs. De nadruk ligt op onderwijs en opleiding op empirisch onderbouwde basis. Het Team Research in Education is in 2012 opgezet om deze empirische kennis via onderzoek te genereren. Het team wordt geleid door Rashmi Kusurkar (MD, PhD) en bestaat uit twee hoogleraren, twee universitair docenten, een postdoc, zes promovendi, een onderzoeksassistent en een biostatisticus. Elke hoogleraar is programmaleider van zijn/haar eigen promovendi.