Maatschappelijk verantwoordelijk medisch onderwijs

Programmaleider: prof. dr. Gerda Croiset
Teamleider onderzoek: dr. Rashmi Kusurkar

De School of Medical Science van het VUmc vindt het belangrijk zijn studenten een programma aan te kunnen bieden dat aansluit op het thema maatschappelijk verantwoord medisch onderwijs. De nadruk ligt op onderwijs en opleiding op empirisch onderbouwde basis.

Het Team Research in Education is in 2012 opgezet om deze empirische kennis via onderzoek te genereren. Het team wordt geleid door Rashmi Kusurkar (MD, PhD) en bestaat uit twee hoogleraren, twee universitair docenten, een postdoc, zes promovendi, een onderzoeksassistent en een biostatisticus. Elke hoogleraar is programmaleider van zijn/haar eigen promovendi.

Er zijn vier onderzoeksdomeinen:

  • facultaire ontwikkeling
  • farmacotherapeutisch onderwijs
  • maatschappelijk verantwoord medisch onderwijs voor studenten
  • maatschappelijk verantwoord medisch onderwijs voor postdocs

 
Het thema 'Maatschappelijk verantwoord medisch onderwijs voor studenten' omvat een aantal subthema's:

  • Motivatie van studenten (de effecten van de toelatingsselectie voor de opleiding geneeskunde, motivatie van studenten die tot een etnische minderheid behoren)
  • Interprofessioneel onderwijs
  • Professioneel gedrag

Een recente film van deze thema's samen.

Onderzoeksvragen

Effecten van selectie:
Welke effecten heeft de selectieprocedure voor de opleiding geneeskunde op de studenten als het gaat om hun motivatie, betrokkenheid en academische prestaties? Welke effecten heeft de overstap van een gewogen loting naar een systeem van gedecentraliseerde selectie op de kandidaten?

Motivatie van studenten die tot een etnische minderheid behoren:
Welke factoren in de informele en verborgen curricula hebben een negatieve invloed op de motivatie van studenten die tot een etnische minderheid behoren? In welk opzicht?  

Interprofessioneel onderwijs:
Hoe leren studenten van geneeskundige en verpleegkundige opleidingen met, van en over elkaar?

Professioneel gedrag:
Welke problemen liggen er ten grondslag aan onprofessioneel gedrag van medische studenten, en welke maatregelen kunnen er worden genomen om studenten te helpen die vanwege onprofessioneel gedrag als 'onvoldoende' zijn beoordeeld?

Facultaire ontwikkeling:
Hoe ontwikkelt de professionele identiteit van docenten zich? Welke instrumenten zijn er beschikbaar voor dit proces?
In hoeverre hebben docenten een verschillende visie op leren en lesgeven? Kunnen we docenten op basis hiervan indelen in een groep die een studentgerichte benadering heeft en een groep die volgens een traditioneel curriculum lesgeeft?


Kijk voor meer informatie op de website van het VUmc