Overzicht onderzoekthema's

Vind hieronder een overzicht van onderzoeksthema's gerangschikt op onderzoeker. Vind de contactgegevens van individuele onderzoekers op fgb.vu.nl of research.vu.nl (personenzoeker).

ThemaSubthemaOnderzoeker
BeroepsonderwijsDifferentiatievaardigheden, Handelingsgericht werken, diagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen,  observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma
DidactiekBurgerschapsvormingDr. Gerdien Bertram-Troost

Co-teachingDr. Agnes Willemen

Digitale geletterdheidDr. Claudia van Kruistum

Taalbewustzijn Dr. Anna Kaal

Toekomstgericht Aardrijkskunde onderwijsDrs. Iris Pauw

Vakdidactiek AardrijkskundeDrs. Iris Pauw
DocentontwikkelingDocentenontwerpteams, kennisbenutting in de schoolDr. Bregje de Vries

Lesson StudyDr. Sui Lin Goei
Educatieve neurowetenschappenLeren en geheugenProf. dr. Martijn Meeter

Mythen versus mogelijkheden van cognitief neurowetenschappelijk onderzoek voor de onderwijspraktijkDr. Nienke van Atteveldt

Ontwikkeling van het tienerbreinProf. dr. Lydia Krabbendam

Ontwikkeling van sociale vaardighedenProf. dr. Lydia Krabbendam

Ontwikkeling van zelf-regulatieProf. dr. Lydia Krabbendam
Theoretische pedagogiek
Doelen van onderwijs en opvoedingDr. Anders Schinkel

Floreren als doel van opvoeding en onderwijsProf. dr. Doret de Ruyter

Morele opvoedingDr. Anders Schinkel

Verantwoordelijkheid van burgers voor opvoeding van kinderen en jongerenProf. dr. Doret de Ruyter

Verantwoordelijkheid van burgers voor welbevinden van kinderen en jongerenProf. dr. Doret de Ruyter
GedragswetenschappenKeuzegedragDr. Ilja Cornelisz

KeuzegedragDr. Chris van Klaveren

PrikkelsDr. Ilja Cornelisz

PrikkelsDr. Chris van Klaveren
GeschiedenisHistorisch onderzoek onderwijs en opvoedingDr. John Exalto
Hoger onderwijsDyslexieDr. Marjoke Rietveld-van Wingerden

BildungProf. dr. Gjalt de Graaf

DiscoursanalyseDr. Anna Kaal

Ethiek in het onderwijsProf. dr. Gjalt de Graaf

Integriteit van academisch onderwijsProf. dr. Gjalt de Graaf
Instructie-ontwerpInnovatieve leeromgevingenDr. Bregje de Vries

Ontwerpen van formatieve interventies voor taal, rekenen en gedragDr. Sui Lin Goei
Learning AnalyticsBig DataDr. Ilja Cornelisz

Big DataDr. Chris van Klaveren

Gepersonaliseerd lerenDr. Ilja Cornelisz

Learning AnalyticsDr. Ilja Cornelisz

Learning AnalyticsDr. Chris van Klaveren

Leerpotentieel en intelligentie, taak analyse, instructiebehoefte van leerlingen Dr. Tirza Bosma
LerenInformeel lerenDr. Claudia van Kruistum

Invloed mindset en doeloriëntatie op leren en motivatieDr. Nienke van Atteveldt

Kwaliteit van professionals in voor- en vroegschoolse educatieDr. Marjolein Dobber

Leerpotentieel en intelligentie, leerstrategieën, metacognitie Dr. Tirza Bosma

Psychologie en neurowetenschappen van lerenProf. dr. Martijn Meeter
LezenBelichaamde cognitieDr. Menno van der Schoot

Cognitief strategiegebruikDr. Menno van der Schoot

Hersenmodellen van lezenProf. dr. Martijn Meeter

Mentale representatiesDr. Menno van der Schoot

Verbeeldingskracht/visualiserenDr. Menno van der Schoot
Medisch onderwijsArts-patient communicatieDr. Anne de la Croix

Communicatie binnen medische teamsDr. Anne de la Croix

Medicatieveiligheid, rationeel voorschrijvenProf. dr. Michiel van Agtmael

MotivatieDr. Rashmi Kusurkar

Onderwijs in communicatie, samenwerking, professioneel gedrag, reflectieDr. Anne de la Croix
Methoden3-boxes ouder-kind interactie observatiesysteemProf. dr. Carlo Schuengel

Diversiteit Dr. Gerdien Bertram-Troost

EvaluatiemethodenDr. Ilja Cornelisz

EvaluatiemethodenDr. Chris van Klaveren

Gehechtheidsbiografisch InterviewProf. dr. Carlo Schuengel

Individual Participant Data meta-analysisProf. dr. Carlo Schuengel

Kwalitatief onderzoekDr. Anne de la Croix

Meta-analyse (geaggregeerde data)Prof. dr. Carlo Schuengel

Meten in het onderwijsProf. dr. Martijn Meeter

Methoden gericht op het verbeteren van belichaamd lezen/belevend lezenDr. Menno van der Schoot

Minimale datasetProf. dr. Carlo Schuengel

N=1 experimentenProf. dr. Carlo Schuengel

Ontwerponderzoek, narratief onderzoek, kwalitatief onderzoekDr. Bregje de Vries

Taalwetenschappelijke methoden: conversatie analyse, discourse analyseDr. Anne de la Croix
Motivatie(Parenting) self-efficacy, zelf-determinatieDr. Mirjam Oosterman

Intrinsieke en extrinsieke motivatieDr. Agnes Willemen

Invloed mindset en doeloriëntatie op leren en motivatieDr. Nienke van Atteveldt

Motivatie en curriculumDr. Rashmi Kusurkar

Motivatie en lerenDr. Rashmi Kusurkar

Verwondering en nieuwsgierigheidDr. Anders Schinkel
OrthopedagogiekDiagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen, observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma

Diagnostiek van leer- en gedragsproblemen op systeemniveau (scholen) (preventielogica)Dr. Sui Lin Goei

Functionele Gedrags Analyse op scholenDr. Sui Lin Goei

Gehechtheid, ouderschap, psychische gezondheidDr. Mirjam Oosterman

JeugdzorgProf. dr. Carlo Schuengel

Joods onderwijsDr. Marjoke Rietveld-van Wingerden

Kinderbescherming en bijzondere jeugdzorg: pleegzorg, kindertehuizenDr. Marjoke Rietveld-van Wingerden

Ontwerpen van formatieve interventies voor taal, rekenen en gedragDr. Sui Lin Goei

Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuningProf. dr. Carlo Schuengel

Ouder-kind interactie, gehechtheid, opvoeding, autonomie, scaffolding in vulnerable groupsDr. Agnes Willemen

Verwaarlozing en mishandeling van kinderenProf. dr. Carlo Schuengel
PedagogiekGehechtheidstheorieProf. dr. Carlo Schuengel

JeugdtijdschriftenDr. Marjoke Rietveld-van Wingerden

Media-opvoedingDr. Claudia van Kruistum

Onderzoekend lerenDr. Marjolein Dobber

Opvoeding, jeugdzorg en levensbeschouwingDr. Marjoke Rietveld-van Wingerden

OpvoedvertrouwenProf. dr. Carlo Schuengel

Positief schoolklimaat realiseren (PBS)Dr. Tirza Bosma

Sociaal functionerenProf. dr. Carlo Schuengel

Transitie naar het ouderschapProf. dr. Carlo Schuengel

Zelfdeterminatie en psychische basisbehoeftenProf. dr. Carlo Schuengel
Primair onderwijsInterreligieus onderwijsDr. Marjoke Rietveld-van Wingerden

Differentiatievaardigheden, Handelingsgericht werken, diagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen,  observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma

Interactie Dr. Chiel van der Veen 

Levensbeschouwelijke vormingDr. Gerdien Bertram-Troost

Ontwikkelingsgericht OnderwijsDr. Marjolein Dobber

Ontwikkelingsgericht OnderwijsProf. dr. Bert van Oers

Ouderbetrokkenheid, thuisbetrokkenheidDr. Agnes Willemen

School-wide Positive Behaviour SupportDr. Sui Lin Goei

Spel van kinderenProf. dr. Bert van Oers

Taalwetenschap in het onderwijsDr. Anna Kaal

Wetenschap en techniekonderwijs, onderzoekend leren, vakintegratieDr. Bregje de Vries
Primair en voortgezet onderwijsDoelen van onderwijs en opvoedingDr. Anders Schinkel

Morele opvoedingDr. Anders Schinkel

Verwondering en nieuwsgierigheidDr. Anders Schinkel
Rekenen en wiskundeGetalbegripDr. Menno van der Schoot

Invloed van taal/taalverschillen (o.a. getalbenoeming)Dr. Menno van der Schoot

OntwikkelingDr. Menno van der Schoot

Rol niet-cognitieve factoren in reken/wiskundeprestatieDr. Nienke van Atteveldt
Speciaal onderwijsDifferentiatievaardigheden, Handelingsgericht werken, diagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen,  observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma

DovenonderwijsDr. Marjoke Rietveld-van Wingerden

Kinderen met een chronische aandoening of lichamelijke of meervoudige beperkingDr. Agnes Willemen

Verstandelijke beperkingenProf. dr. Carlo Schuengel
Voortgezet onderwijs(Moderne vreemde) talenonderwijs curriculumDr. Anna Kaal

Communicatie in de klasDrs. Iris Pauw

Differentiatievaardigheden, Handelingsgericht werken, diagnostiek en advies aan docenten over leer-en gedragsproblemen, observatiemethodieken in het onderwijsDr. Tirza Bosma

Docenten-taalbewustzijnDrs. Sebastiaan Dönszelmann

DoeltaaldidactiekDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Formatieve toetsingDrs. Caspar Geraedts

Gepersonaliseerd lerenProf. dr. Martijn Meeter

Gesprekken in de klasDr. Chiel van der Veen 

Interactieve ontwikkeling zelfconcept en leren tijdens adolescentieDr. Nienke van Atteveldt

LerenDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Levensbeschouwelijke identiteitDr. Gerdien Bertram-Troost

Onderzoekend leren, vakintegratieDr. Bregje de Vries

OpleidingsdidactiekDrs. Sebastiaan Dönszelmann

Uitbeelddidactiek in de biologielesDrs. Caspar Geraedts