De invloed van cultuur op sociale cognitie

Prof. dr. Lydia Krabbendam

We onderzoeken de invloed van culturele oriëntaties (bijvoorbeeld  individualisme, collectivisme en eer) op verschillende sociaal-cognitieve processen. Vertoont opgroeien in een eercultuur of in een meer individuele maatschappij, samenhang met hoe iemand denkt over zichzelf en reageert op medeleerlingen en feedback van leraren?

Daarbij richten we ons niet alleen op culturele oriëntatie als vaststaand gegeven, maar ook op cultuur als mindset die kan worden opgewekt door cues uit de sociale en fysieke omgeving. Behalve experimentele technieken gebruiken we ook antropologische methoden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Is er een relatie tussen de cultuur waarin je opgroeit en de ontwikkeling van het brein? In 2012 ontving Krabbendam een Vici-beurs van de NWO voor onderzoek naar cultuur en de hersenen.
Lees het persbericht

 


Een ander onderdeel binnen deze lijn richt zich op sociale cognitie en individuele verschillen en het welbevinden op school en schoolprestaties. Bij leerlingen op de basisschool, het voortgezet onderwijs en bij studenten op de universiteit onderzoeken we hoe individuele verschillen in theory-of-mind en empathie (bijvoorbeeld sekseverschillen) samenhangen met welbevinden op school en schoolprestaties. In sommige projecten onderzoeken we ook de interacties met andere leerlingen en met leerkrachten/docenten.