Executieve functies

Dr. Mariëtte Huizinga

Het onderzoek binnen het thema Executieve functies richt zich op de ontwikkeling van ‘doelgericht gedrag’ bij jongeren (onderbouw voortgezet onderwijs) en de samenhang ervan met schoolprestatie. De een presteert goed, de ander loopt volledig vast en dreigt zelfs uit te vallen. Wat maakt het verschil? Lees meer

Onderzoeksvragen:
 

  • Hoe kan het dat sommige kinderen schijnbaar moeiteloos door hun schooltijd komen, terwijl andere kinderen vertraging oplopen of zelfs uitvallen?
  • Waarom kan het ene kind zijn huiswerk prima combineren met zijn sociale leven, en het andere kind totaal niet?
  • Welke factoren bepalen hoe een kind omgaat met de verleidingen van het internet en sociale media? 

Website van het project