Sociale cognitie en leren

Sociale cognitie

Prof. dr. Lydia Krabbendam

Om goed te kunnen functioneren in sociale situaties gebruiken we allerlei vaardigheden, van het begrijpen van emoties en intenties tot het inschatten of iemand te vertrouwen is. Binnen het programma Onderwijsneurowetenschappen onderzoeken we deze vaardigheden. We zijn geïnteresseerd in fundamentele mechanismen van sociale cognitie - de manier waarop mensen denken over zichzelf en over de wereld om hen heen - en in de vraag hoe individuele verschillen in sociale cognitie samenhangen met welbevinden en succes op school.


Binnen het programma onderscheiden we vier lijnen: