Ontwikkelingspedagogiek

Prof. dr. Carlo Schuengel

De ontwikkeling van kinderen en volwassenen is ingebed in sociale relaties. De onderzoeksgroep Challenges to childrearing relationships onderzoekt hoe de kwaliteit van gezinsrelaties en hulpverleningsrelaties wisselwerking vertoont met cognitieve, biologische en gedragsmatige ontwikkelingsprocessen en hoe die wisselwerking eventueel verbeterd kan worden door middel van hulp en ondersteuning van buitenaf.

Daartoe vindt onderzoek plaats naar fundamentele veranderings- en interventieprocessen door middel van longitudinaal en experimenteel onderzoek en worden toepassingen van deze kennis onderzocht middels interventieonderzoek. Het onderzoek is deels ook ingebed in het Institute for Health and Care Research (EMGO+) van de VU het VUmc. De groep werkt nauw samen met het werkveld van professionals en organisaties op het brede terrein van jeugdzorg, onderwijs en gehandicaptenzorg.