Pesten op school

Dr. Frits Goossens

Victimisatie gaat gepaard met veel problemen, o.a. sociale, internaliserende, psychosomatische en academische. Bovendien lopen ook daders vaak risico’s (te zeer vertrouwen op agressie als middel om doelen te bereiken) en zijn anderen die getuige zijn van pesterijen, vaak angstig. Pesten kent geen winnaars. Om pesten goed te kunnen aanpakken, moet een antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

  • Wat verstaan we precies onder pesten?
  • Hoe kun je het meten?
  • Welke verklaringen zijn er voor?
  • Welke factoren - op het niveau van het kind, de groep, de school en het gezin - dragen er aan bij?


De benadering van pesten als groepsproces krijgt binnen LEARN! veel aandacht. Pesten op scholen is namelijk een groepsproces waarbinnen onderscheid te maken valt tussen daders, meelopers, aanmoedigers, slachtoffers, verdedigers, buitenstaanders en kinderen die niet aan een bepaalde rol gekoppeld kunnen worden. Onderzoek richt zich momenteel vooral op de zogenaamde middengroep van kinderen die niet actief bij pesten betrokken zijn, maar door hun lijdzame houding het pesten wel lijken te gedogen. Die kinderen willen we in navolging van de verdedigers motiveren tot een actiever anti-pest houding met het doel zo het groepsproces te beïnvloeden.  
 
Lees het nieuwsbericht over het boek van o.a. Frits Goossens: Pesten op school. Achtergronden en interventies.