Over LEARN!

LEARN! is een interfacultair onderzoeksinstituut van de VU. Het gaat bij LEARN! om leren en onderwijs. Verschillende afdelingen binnen de VU en het VUmc werken samen in LEARN! met als doel het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en expertise die zowel wetenschappelijke inzichten vergroot alsook maatschappelijke relevantie heeft.

Onderzoeksonderwerpen binnen LEARN! sluiten aan bij belangrijke vragen die in de samenleving spelen:

  • Hoe zorgen we voor de ontwikkeling en het herkennen van talent?
  • Welke rol speelt cultuur als het gaat om leren?
  • Burgerschapsvorming; wat is dat en hoe doe je dat?
  • Wat is het effect van een online leeromgeving?


Binnen het instituut gaat het zowel om fundamenteel als toegepast onderzoek. Waar mogelijk en relevant worden inzichten vertaald naar de praktijk: thuis, op school en in andere omgevingen. Dit doen we door artikelen in vakbladen, lezingen, workshops en meerjarige samenwerkingen met bijvoorbeeld opleiders, scholen en maatschappelijke organisaties. Feedback vanuit de praktijk gebruiken we ook voor nieuwe onderzoeksvragen en interventiestudies.

Samenwerking werkt optimaal als het structureel is verankerd in de organisatie. Dit wordt gerealiseerd door het inrichten van een academische werkplaats samen met onze partner(s). Binnen deze omgeving werken leerkrachten, praktijk- en wetenschappelijke onderzoekers samen aan onderwijsontwikkeling, onderwijsinnovatie en toegepast onderwijsonderzoek. Een academische werkplaats vergt vaak jarenlange voorbereidingen. Om een werkplaats tot een succes te kunnen maken is het essentieel dat het onderzoek binnen de werkplaats deel uitmaakt van een gezamenlijke onderwijsagenda en een inhoudelijk meerjarenplan, dat het structureel is ingebed in de onderwijsinstelling, en dat er voldoende inzet is van personen en middelen.