Medewerkers LEARN!

Onderzoekers aan het woord

Binnen instituut LEARN! wordt onderzoek gedaan naar leren en onderwijs. Dit vanuit zeer diverse invalshoeken. Een ding hebben ze gemeen; de lerende mens staat centraal. Maar wat onderzoeken onze wetenschappers en wat inspireert hen? In deze korte interviews een eerste kennismaking!

 


NienkeNienke van Atteveldt (universitair docent) is gefascineerd is door de flexibiliteit van het brein en wil de kloof tussen hersenonderzoek en de praktijk overbruggen.
  
Het brein is mijn grote fascinatie, al sinds mijn studie biologie. Niet zozeer stofjes en cellen, maar juist hoe het brein als geheel werkt. En dan vooral de wisselwerking tussen wat er in ons brein zo geworden is door evolutionaire selectieprocessen, en de plasticiteit en flexibiliteit van het brein tijdens een mensenleven. In vorig onderzoek vonden we bijvoorbeeld dat spraak en schrift op een andere manier aan elkaar gekoppeld zijn in de hersenen van Nederlandse vs. Engelse lezers. Ons brein lijkt dus zo gevormd te zijn dat we zo’n onnatuurlijke taak als lezen (meestal) snel leren, maar wel nét op een andere manier afhankelijk van waar we leren lezen – en is dus zowel “voorgevormd” alsook plastisch. De sterke plasticiteit benadrukt ook individuele verschillen. Dit is relevant voor de onderwijspraktijk: aanbevelingen op basis van neuro-imaging onderzoek zijn meestal niet universeel, maar verschillen per land, cultuur en individu. Op dit gedachtegoed wil ik graag verder bij LEARN!.
 

GustaGusta Tavecchio (promovendus) werkt met het levensverhaal in lessenseries die sturen op studiesucces.

Centraal in mijn onderzoek staat de methode van de narratieve pedagogiek die is ingezet bij interventies gericht op het vergroten van studiesucces van eerste generatie studenten (in het bijzonder niet-westerse allochtone studenten). Studenten participeerden aan een summercourse die hen beter voorbereidde op hun studieloopbaan aan de universiteit. Doel was om de belemmeringen en barrières die eerste generatie studenten in grotere mate ervaren bij aanvang aan de studie te overstijgen. Gedurende het promotietraject richt ik mij op de theoretische grondslagen van een narratieve pedagogiek, het curriculum ontwerp van een toegepaste interventie als een summercourse, de ervaringen van de studenten die participeerden aan summercourses en de implementatie van diversiteitsbeleid in hoger onderwijs instellingen. De continue wisselwerking tussen theorie en praktijk biedt de mogelijkheid deze velden dichter bij elkaar te brengen en de leringen te implementeren in onderwijs innovaties op het gebied van identiteit, diversiteit en inclusiviteit.
         
 

NikkiNikki Lee (postdoc) kijkt naar de unieke mogelijkheden van de adolescentie-fase
  
Ik vind de adolescentie een fascinerende fase in de ontwikkeling. Adolescenten zijn ontvankelijk voor sociale druk, gevoelig voor beloning en zoeken vaak naar spanning. Dit gedrag wordt meestal door ouders en docenten als negatief bestempeld. Toch heeft het ook voordelen: adolescenten staan meer open voor nieuwe ervaringen en zijn nieuwsgierig naar dingen die ze niet kennen. Je zou het dus ook kunnen zien als een positieve eigenschap die er voor kan zorgen dat adolescenten zich optimaal ontwikkelen. Ik vind het een uitdaging om in mijn onderzoek niet alleen te kijken naar de kwetsbaarheden van de adolescentie, maar om ook de unieke mogelijkheden van deze periode te erkennen.
 
Annedien PullenAnnedien Pullen (promovendus) kijkt naar hoe je goed kunt samenwerken. Goed kunnen samenwerken is een vaardigheid die jonge professionals nodig hebben op de arbeidsmarkt. Maar welke factoren zijn belangrijk voor een succesvolle samenwerking? Zijn studenten met een hogere potentiële excellentie minder gemotiveerd om samen te werken zoals vaak wordt aangenomen? En maakt de potentiële excellentie van een student uit voor zijn/haar gedrag tijdens het samenwerken? Dit zijn vragen die ik probeer te beantwoorden tijdens mijn promotieonderzoek. Het doel van mijn onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de invloed van studentkenmerken (zoals potentiële excellentie en motivatie) en kenmerken van de leeromgeving op het gedrag van hbo studenten tijdens het samenwerken. Om dit in kaart te brengen neem ik onder andere vragenlijsten af en observeer ik groepen studenten tijdens het samenwerken.
LisanneLisanne Bos (promovendus) vraagt zich af: Hoe krijgen/houden kinderen plezier in lezen?

Herken je dat? Lezend op de bank en helemaal opgaan in een boek? Helaas vinden steeds minder kinderen lezen -en dan vooral begrijpend lezen- leuk en scoren zij zeer laag op begrijpend leestoetsen. Binnen mijn onderzoek willen we hier een oplossing voor vinden. Door middel van trainingen leren we de lezer continu te schakelen tussen informatie in de tekst en zijn of haar eigen kennis. Daarnaast is het van belang om tijdens het lezen een mentale representatie of voorstelling van de tekst te maken. Hierdoor gaan kinderen lezen weer leuker vinden en ook nog beter presteren. Oftewel, leren lezen met verbeeldingskracht!